13.9.05

DE FACTO...

... este "editorial" da saudosa "Kapa", podia ter sido escrito agora.

Sem comentários: